Bridges Real Estate en Gemeente Apeldoorn tekenen overeenkomst voor herontwikkeling Oranjerie

Utrecht, 18 Oktober 2022

Bridges Real Estate heeft een samenwerkingsovereenkomst getekend met de gemeente Apeldoorn, voor de herontwikkeling van winkelcentrum de Oranjerie. Bridges werd in december 2021 eigenaar en onderzocht mogelijkheden om de Oranjerie nieuw leven in te blazen. Hierbij lag de focus op het combineren van functies zoals winkelen, wonen, werken en het vergroenen van de binnenstad.

De binnenstad van Apeldoorn kampt al jaren met structurele leegstand. De gemeente Apeldoorn onderkent dit probleem en ziet het terugbrengen van winkelleegstand door de mogelijke transformatie van het winkelcentrum als kans en een welkome aanvulling op haar eerder vastgestelde beleid. Bridges Real Estate en de gemeente Apeldoorn hebben de ambitie het plangebied volledig te transformeren tot een levendig, nieuw stadsdeel, dat de naam “Stadspark Oranjerie” heeft gekregen.

Invulling programma

In het programma van circa 55.000 m2 wordt gekeken naar het terugdringen van winkelaanbod en het toevoegen van woningen, voorzieningen en werkruimtes. Daarnaast zoekt het project aansluiting op de doelen en ambities uit de omgevingsvisie “Woest aantrekkelijk Apeldoorn”, dat de gemeente in maart dit jaar publiceerde. Hierin staat één ding voorop: deze transformatie moet leiden tot een duurzame kwaliteitsimpuls voor de binnenstad en haar inwoners, ondernemers en bezoekers. Met de herontwikkeling wordt ruimte gegeven aan de wens om:

• betaalbare huurwoningen toe te voegen aan het toekomstige woningaanbod;
• een duurzame binnenstad te worden en te blijven;
• leegstand van winkels terug te dringen;
• ruimte te creëren voor centrumvoorzieningen zoals horeca en huisartsenzorg;
• de binnenstad te verrijken met meer groen, door een openbaar stadspark en groene passages te ontwikkelen rondom de Oranjerie.

Martijn Bremmer, Directeur Bridges Real Estate: “Ons team werkt vanuit de visie dat vastgoed meer is dan een gebouw. Daarom creëren wij plekken waar mensen graag wonen, winkelen, werken en verblijven. Deze ontwikkeling moet passen in het DNA van haar stad. Dat betekent dat we verdichten met respect voor de context, en kiezen voor een uitstraling die past bij Apeldoorn. Daarnaast werken we in de planvorming actief samen met de gemeente Apeldoorn en verschillende stakeholders. Zo kunnen we de meeste waarde toevoegen en een positieve bijdrage leveren aan Apeldoorn, haar bewoners, ondernemers en bezoekers.”

Stadspark Oranjerie

De ambitie is het gebied de perfecte balans te geven tussen stad en groen, passend bij haar imago ‘hoofdstad van de Veluwe’. Dat is terug te zien in het ruimtelijk ontwerp, dat naast een openbaar stadspark ook nieuwe groenstructuren tussen de gebouwen laat zien. Dit draagt niet alleen bij aan een duurzame, natuur inclusieve en klimaatadaptieve stad, maar ook aan een prettiger woon- en leefklimaat. Het plangebied is autovrij en er zal ingezet worden op duurzame en slimme (deel)mobiliteit. De verdere ontwikkeling zal een intensieve samenwerking zijn tussen Bridges en de gemeente Apeldoorn, die deze opgave samen vormgeven in een transparant en open ontwerp- en planproces.

Verder werkt Bridges Real Estate samen met ZZDP Architecten, dat verantwoordelijk is voor ontwerp en proces, PosadMaxwan, verantwoordelijk voor stedenbouw en ontwerp van de openbare ruimte en Tenman, dat het proces- en projectmanagement verzorgt.

Over Bridges Real Estate

Bridges Real Estate is het vastgoedbedrijf van de familie Vermaat. Hoewel het bedrijf in 2016 werd opgericht, is de familie al decennialang actief in vastgoed. Bridges Real Estate werkt vanuit de visie dat vastgoed meer is dan een gebouw.

Paul Vermaat: “Vastgoed is een plek waar doelen worden gerealiseerd en dromen worden waargemaakt. Ons doel is om gewilde plekken te creëren en beheren, nu en in de toekomst”.