Verslag informatiebijeenkomst. Woensdag 24 april, Stadspark Oranjerie.

Op de avond van woensdag 24 april 2024 vond er wederom een informatiebijeenkomst plaats met betrekking tot de vorderingen en de plannen van het Stadspark Oranjerie. De informatiebijeenkomst vond plaats in het ACEC-gebouw in Apeldoorn. Het hoofddoel? Het informeren van bewoners, omwonenden en ondernemers over de plannen voor het Stadspark Oranjerie. Tijdens de informatiebijeenkomst waren ongeveer 120 geïnteresseerden aanwezig.

Ontvangst van bezoekers

Bezoekers van de informatiebijeenkomst werden vanaf 18.30 in het ACEC gebouw ontvangen door de projectmedewerkers van Stadspark Oranjerie. Na het ontvangst werd de avond geopend door Masja Parlevliet, moderator voor deze avond.

Opening van de avond door Masja Parlevliet

Om 19.00 uur opende avondvoorzitter Masja Parlevliet de plenaire sessie. In haar openingswoord stelde ze zich kort voor, lichtte ze de agenda toe en verwelkomde Masja de sprekers van de avond (Adam Smit, Marjolein Kuipers en Leo Kramer).

In gesprek met Adam Smit

Masja Parlevliet gaf vervolgens het woord aan architect Adam Smit, die de recente ontwikkelingen sinds laatste informatiebijeenkomst in april 2023 toelichtte. Adam Smit meldde dat er samen met de partners verder is gewerkt aan het stedenbouwkundig plan en dat dit nu is afgerond. Hij benadrukte dat de opgestelde ambities nog steeds overeind staan, waaronder het gezonder maken van het winkelbestand, het voorkomen van lege winkelruimtes, auto’s uit het zicht en het creëren van meer groen. Daarnaast benadrukte hij het belang van een goede samenwerking tussen de gemeente Apeldoorn en Bridges Real Estate voor het realiseren van deze plannen.

Er is goed geluisterd naar de vele adviezen uit de vorige informatieavond. Bijvoorbeeld de afstand tot de Nieuwstraat van de lage toren is groter geworden, het stadspark is groter geworden en daarnaast is er nog eens goed gekeken naar de schaduwwerking en het het uitzicht vanuit de bestaande woningen.

Marjolein Kuipers over de rol van de gemeente Apeldoorn

Vervolgens gaf Marjolein Kuipers een toelichting op de bestemmingsplan procedure en benadrukte ze dat zij het centrale aanspreekpunt is namens de gemeente.

De gemeente heeft een faciliterende rol om inititatieven zoals Stadspark Oranjerie begeleiden, maar heeft ook uitdrukkelijk een controlerende rol. De bouwplannen moeten voldoen aan de wet- en regelgeving.

Ze deelde mee dat het ontwerp bestemmingsplan ter inzage heeft gelegen, inclusief alle bijbehorende onderzoeken. Er zijn zienswijzen ingediend en deze worden allen beoordeeld. Komende zomer zal de gemeenteraad naar verwachting  het definitieve bestemmingsplan goedkeuren. Daarna zal het bestemmingsplan gepubliceerd worden op www.ruimtelijkeplannen.nl en ter inzage liggen op het gemeentehuis.

Binnen de wettelijke termijn van zes weken na publicatie is het mogelijk om een beroep in te dienen.

Leo Kramer over sloopscenario’s en bouwplanning

Leo Kramer nam ons mee naar 1993. Een luchtfoto van De Oranjerie in aanbouw.

Hierop was de omvang van de locatie goed te zien. Hij schetste een aantal scenario’s hoe de bouwplannen tot stand zouden kunnen komen. De grootste uitdaging is het behoud van de  winkeliers. Hiervoor zijn een paar scenario’s bedacht om eerst een deel aan de Hoofdstraat te slopen en te herbouwen zodat bestaande winkels in het huidige winkelcentrum kunnen verhuizen. Om vervolgens het achterste deel van de Oranjerie te slopen. Verschillende bouwplanningen zijn getoond, afhankelijk van de afzet en de bouwtijd worden er keuzes gemaakt.

Op de luchtfoto is goed te zien hoe groot de locatie is. Het plan is de Hoofdstraat zo snel mogelijk weer netjes te krijgen voor het winkelende publiek. De locatie zelf is groot genoeg om alle bouwactiviteiten op het terrein zelf uit te voeren. Het bouwverkeer zal zo snel mogelijk via de Nieuwstraat worden afgewikkled en achter de hekken uit het zicht onttrokken worden.

Afsluitende borrel

De plenaire sessie liep rond 20.00 ten einde. Alle aanwezigen werden uitgenodigd om de maquette van Stadspark Oranjerie te bekijken, vragen te stellen en een praatje te maken met buurtbewoners tijdens de aansluitende borrel.

Heeft u nog vragen na het lezen van dit verslag? Raadpleeg dan onze FAQ of neem contact op met het team van Bridges Real Estate.